Asset 7dark.png

הצהרת הון

דיווח של תושב ישראל למס הכנסה על הנכסים ורכוש

כגון דירה , רכבים ני"ע ערך שנימצאים בבעלות הנישום בתאריך  הנקבע ע"י מס הכנסה .

הצהרת הון חייבים להגיש בעלי עסקים ,חברות  וכן  שכיר  שהכנסותיו גבוהות או מחזיק מניות בחברה שהוא עובד .

הצהרה ראשונה זו הצהרה על סך הנכסים  והתחיבויות לנקודת זמן מסויימת, והצהרה ראשונה היא חשובה  בעצם הבסיס  לשאר ההצהרות ולכן כדאי להעזר ביועץ מס הבודק כל פרט ,המטיב עם הלקוח .

 

כל כמה שנים מס הכנסה מבקש הצהרה  כדי לבדוק 2 תקופות זמן ,

השואה  בין ראשונה  להצהרה שניה : הפרש בין הנכסים ( רכב, דירות , תכשיטים  וכו )ובין התחיוביות ( הלוואות , משכנתאות וכו) .

 הצהרת ההון זהו כלי בידי מס הכנסה  לבדיקת המצב של הנישום ולראות האם הנישום מעלים מס  ,או שהגידול  בהון של הנישום  מתאים  לדווחים שהנישום דיווח .


הפרשים בלתי מוסברים בין 2 תקופות  גורמים למס הכנסה לבדוק את הסיבות להפרשות  ,

מס הכנסה  נעזר בטבלאות הנקראות " טבלאות מחייה " כדי לראות שהנישום עומד בסטנדרט שהוא הצהיר בין הצהרת הון ראשונה להצהרה שניה ,אם הצהרת ההון מראה גידול לעומת הצהרה קודמת על הנישום להיות מוכן להסביר למה היה גידול ברכוש לעומת הצהרה קודמת

 כדאי לשמור בתקופה בין 2 הצהרות ההון  מסמכים  של רכישות משמעותיות כגון ירושה , מתנה , העברת כספים( העברה בנקאית  ), כדי שנוכל לתת הסבר לשינוי בין 2 הצהרות הון 

לסיכום : הצהרת הון זהו כלי בידי מס הכנסה לפיקוח על תנועות ההון של הנישום .

 

לא מבינים איך לעשות זאת , שלחו לי הודעה בוואטסאפ