ביטוח לאומי לחייליםחייל משוחרר או מי שסיים שירות לאומי ומועד השחרור החל מיום 21.12.2014, זכאי לפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי למשך חודשיים מתום השירות.

פרטי המשוחררים עוברים לביטוח לאומי, והפטור ניתן באופן אוטומטי.

הפטור יינתן, בתנאי שהחייל המשוחרר לא פתח עסק מייד מתום מועד השחרור ולא עבד כשכיר בתקופת הפטור .

איש קבע אשר השתחרר/פרש, לא זכאי לקבל את הפטור .

הפטור תקף מיום 01.04.2014, כלפי כל מי שעומד בתנאי הזכאות והשתחרר ויום שחרורו הוא החל מ- 21.12.2014 ואילך.

מי שזכאי לפטור ושילם בכל זאת את דמי ביטוח הבריאות/דמי ביטוח לאומי לאחר שחרורו, יוכל לקבל את החזר מהמוסד לביטוח לאומי.