הוצאות המוכרות בעסק


כל עסק מחויב בתשלומי מס. המס משולם על היקף הרווח שצבר העסק. היקף הרווח יכול להשתנות ואף לקטון בגין הוצאות של העסק. ככל שגדלות ההוצאות – כך קטן הרווח אך לעיתים קטן גם שיעור המס, אך לא כל הוצאה מוכרת במס.

כדי להכיר בהוצאה מסוימת לצורך קיזוז מס, ההוצאה צריכה להיות הוצאה שיועדה לצורך ייצור ההכנסה (אם באופן ישיר ואם באופן חלקי).

להלן דוגמאות לקריטריונים של הוצאות שמוכרות למס הכנסה :

· הוצאות שוטפות שמוכרות במלואן (חומרי גלם, שכר עובדים, וכו').

· הוצאות שהרשויות הגבילו (כמו רכב, ביגוד או אש"ל).

· הוצאות מעורבות שחלקן פרטי וחלקן עסקי (כמו הוצאות עבור עסק שנמצא בתוך הבית).

· הוצאות שאינן מוכרות כלל, כמו קנסות או דו"חות.

· הוצאות הוניות – שמטרתן להניב הכנסה על פני מספר שנים; ההכרה באופן חלקי, בהתאם לאורך חיי הנכס כפי שהוגדר במס הכנסה – לדוגמא: בשיטת הוצאות פחת. (לדוגמא, ציוד מחשוב).


להלן ההוצאות המוכרות :

 • שיווק ונטוורקינג , יחסי ציבור,פרסום

 • מערכת ניהול לקוחות

 • קניות חומרי גלם

 • עמלות בנק

 • נסיעות ברכבת, מוניות , אוטובס

 • הוצאות חשבון בנק עסק

 • רכישות מלאי וחומרים

 • רכישת ציוד ומכונות

 • אינטרנט סלולרי

 • טלפון קווי ,אינטרנט,דואר

 • ארנונה

 • חשמל

 • אחזקת עסק כולל תיקונים

 • אחזקת מחשב

 • השתלמות וספרות מקצועית

 • רישיון וביטוח אחריות מקצועית

 • אחזקת רכב , כולל ביטוחים

 • הנהלת חשבונות-ייעוץ מס

 • וועד בית ,שכר דירה

 • משכורות עובדים

 • בגוד מקצועי

 • משרדיות , הדפסות

 • נסיעות לחו"ל -עסקי