ייעוץ מס הכוונה ופרישה

האם ידעת אישה בגיל 62 וגבר 67 בזמן עזיבת העבודה , ייעוץ פרישה ,שניתן לעשות קיבוע זכויות מפריסת פיצויים כל אחד לגופו

ועל ידי כך לקבל החזרי מס גבוהים

החזרי המס הנובעים , מתהליך קיבוע זכויות שעשיתי לך !!!


קיבוע זכויות סעיף 190

קצבה מזכה -"סך כל הקצבאות שמקבל אדם , למעט קצבה מוכרת" קצבה זו נובעת מתשלומי פנסיות ותיקות , קופות גמל וביטוחי מנהלים . סעיף 9א(ב)לפקודה קובע כי חלק מקצבה מזכה או כולה, שמקבל יחיד שהגיע לגיל פרישה, תהיה פטורה ממס . להלן: "הפטור ‏לקצבה"( עד לסכום השווה ל-52% מתקרת הקצבה המזכה השנה ) סכום ‏הפטור הפטור נקבע כאמור בשיעור מתוך תקרת הקצבה המזכה, וללא תלות בגובה הקצבה שמקבל היחיד מכאן, שהקצבה הפטורה הינה סכום אחיד, מוחלט ולא יחסי לכל מי שהגיע לגיל הזכאות . העלאת‏ הפטור‏ ממס‏ על‏ הקצבה‏ המזכה‏ מתבצע באופן‏ מדורג הגדלת הפטור לקצבה במסגרת תיקון 191 לפקודה, נקבע למעשה אצל פ"ש קרוב למקום מיגוריך , והפטור לקצבה שיקבע יגדל עם הזמן באופן מדורג. החל משנת 2012 ועד לשנת 2025 הפטור לקצבה הולך ויגדל לאורך השנים , כמפורט בטבלה שלהלן, וצפוי להגיע ל-67% בשנת 2025 ​ בשנת המס 2022 תקרת הון הפטורה :793,728ש"ח משנת המס 2025 תקרת ההון הפטורה 1,022,688 ש"ח תקופה אחוז פטור

  • עד 31.12.2011 35%

  • מ1.1.2012 עד 31.12.2015 43.5%

  • מ 1.1.2016 עד 31.12.2019 49%

  • מ 1.1.2020 ד 31.12.2024 52% ( השנה )

  • מ 1.1.2025 67%

​ הפטור שיחושב ישתנה (נוסחת הקיזוז ) לפי פרמטרים נוספים השייכים לכל פורש, שיתחשבו בהם : 1. מענקי פרישה פטורים ממס במהלך שנות עבודתו שמשך . 2. ובמידה ומשך קצבאות על ידי היוון . ואז אם לקחת פטור מקצבה או משכת היוונים יפגע הפטור על הקצבה!!! ​ **פטור על מענק פרישה מוענק לכל שנת עבודה בגובה המשכורת האחרונה ועד לתקרה ( 12,420 בשנת המס 2020) לכל שנת עבודה. המענקים החייבים ניתן לפרוס במס הכנסה