מה זה מקדמות ?

עצמאי חייב להירשם מרגע תחילת הפעילות למע"מ ומס הכנסה,

בנוסף עליו להירשם במשרדי המוסד לביטוח לאומי כעצמאי.

יש לשלם מדי חודש תשלום קבוע הנגזר מהכנסותיו. תשלומי העצמאי למס הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי הנם מקדמות. כל עסק שהכנסותיו גדולות מסך ההוצאות שלו מחויב לשלם מס

למס הכנסה בעבור רווחיו השנתיים. רווחים שנתיים מחושבים לסוף כל שנת כספים. בחירת אחוזי תשלום המס עבור כל עסק נעשית ברוב המקרים על פי הרווח השנתי עליו דווח בשנה הקודמת. תשלום המקדמות הוא חודשי או דו חודשי, החישוב האמתי של המס הוא תמיד שנתי.

בשיטה זו, אחוזי המס ששולמו עבור הרווח המדווח בעבר יהיו האחוזים אותם יידרש העסק לשלם. בסוף שנה מגישים דוח על ידי יועץ המס ואם שולם מס הגבוה מהנדרש .... מס הכנסה מחזיר את התשלום ההפרש.תיוגים: