מה זה הנהלת חשבונות ?

הנהלת חשבונות


הנהלת חשבונות משמעותה רישום פעולות חשבונאיות של ישות עסקית באופן סדור עם שקיפות מול רשות מס רלוונטית, לדוגמא חברה, עסק וכו'.

דוגמאות לפעילות רישום תנועה כספית: כסף אשר נכנס על מכירות וכסף יוצא על רכישות, רישום של תנועות מלאי ועוד.

שיטות בהנהלת חשבונות:

1. הנהלת חשבונות חד צדית :

· מתאים לעסקים קטנים, בהם נעשה רישום של הכנסות והוצאות בלבד.

· ניהול חשבונות ניתן לקיים בספר ניהול תקבולים ותשלומים.

2. הנהלת חשבונות דו צדית- כפולה :

· מתקיים רישום כפול של כל תנועה - הן כזכות מלקוחות והן כחובה לספקים, לא בכל העסקים יהיו חובות לספקים.

· הרישום בספר החשבונות, נעשה באמצעות פקודות יומן מאוזנות, כאשר כל צד - חובה וזכות - צריך להיות שווה בערכו הכולל.

השיטה תיקבע על בסיס מחזור העסק והיקף העובדים כפי שנקבע על ידי רשויות מס הכנסה.

כיום רוב העסקים בארץ מקיימים הנהלת חשבונות באמצעות בעלי מקצוע חיצוניים. העברת כל המידע הרלבנטי לגורם ניהול חשבונות מקצועי וחיצוני. היתרון המהותי: ניהול חשבונות באופן אובייקטיבי, פוטר את העסק מלהעסיק מנהל חשבונות פנימי, מקטין עלויות ניהול עסק בשוטף.

למידע נוסף נא צור קשר