מה זה מס שבח ?

זהו מס שנוצר מרווח הון ממכירת מקרקעין בישראל או מכירת מניות באיגוד מקרקעין.
המס בודק את השבח (רווח) שנוצר לאדם בעת ביצוע עסקה, התמורה אותה הוא מקבל אל מול המחיר ששילם בעת רכישת הנכס והשבחות אשר בוצעו במהלך תקופת ההחזקה בנכס בניכוי פחת והוצאות שונות שהתווספו במהלך תקופת הבעלות בנכס

ישנם כמה תקופות כדי לקבוע את המס, שהיא נקבעת לפי שיעורי מס שונים

לשומת מס שבח .

כדי לקבוע את המס שבח צריכים כמה נתונים כגון : מועד הרכישה, ניכויים מסוימים, שיעורי מס היסטוריים לגבי נכסים אשר נרכשו עד ליום 31 במרץ 1961, חישוב מס לינארי "רגיל" הכולל חלוקה ל-3 תקופות וחישוב לינארי חדש לגבי דירת מגורים מזכה אחר הרפורמה במס שבח אשר נחקקה במסגרת תיקון 76 לחוק ולכן חישוב מס השבח דורש מומחיות.

נכון להיום רוב הפטורים לדירה בוטלו, הפטור היחיד שנותר זו דירה מגורים יחידה .

לחישוב מס - ישנם כמה אפשריות של של פטורים ודחיות מס.

ניתן להקטין מס שבח מתוך תכנון מס (חוקי) לגבי עסקאות עתידיות,

או אם הוגשה שומת מס השבח ניתן לקבל החזר מס עי"י פריסה ח4 שנים אחורה מיום מכירת הנכס ,ותוך שימוש בניכויים וזיכויים לדוגמא : בנקודת זיכוי של הנישום ,קיזוז בהפסדי הון שהיו לנישום השנה וכו

ואפילו לפעמים לא ישולם מס שבח וזאת תוך חישוב השבח על הנכס בהפחתת הוצאות מסוימות שהיו על הנכס - למשל הוצאות עריכת דין , השבחת הנכס- הוצאות לשיפוצים

החל משנת 2014 יש שינויים מרחיקי לכת בחישוב מס שבח - עד אז, נהנו מחזיקים ביותר מדירה אחת מפטור מוחלט ממס על רווח ההון שנוצר (פטור ממס שבח) אם הם לא מכרו דירה בעבר בטווח של 4 שנים.

מ2014 משלמים המוכרים מס שבח בשיעור של 25% על הרווח מהדירה השנייה הנמכרת גם אם עברו יותר מ-4 שנים מאז מכירת דירה קודמת לפי חישוב לינארי המחלק את הרווח על פני תקופת הנכס שבבעלות המוכר.


תיוגים: