מתנות לחגים

מתנות ללקוחות ולספקים


מעסיקים נוהגים לתת לעובדיהם שי כביטוי להכרה על פועלו של העובד, או שי לכבוד החג. השי יכול לבוא בצורת תווי קניה, או בצורת טובין מוחשי. שי זה יכול המעסיק לתת באופן ישיר או באמצעות ועד העובדים.

השי נחשב טובת הנאה, כמו כן נחשב כמשכורת רגילה ולכן הוא חייב במס.

אם המעסיק מעונין כי השי לא יחויב במס אצל העובד על המעסיק ל"גלם" את סכום המתנה (לתת לעובד משכורת תוספת נוספת לכסוי מס הכנסה ובטוח לאומי על המתנה ).

מתנות לעובדים לרגל אירוע אישי (חתונה, בריתות, הולדת בן או בת וכו):

שי שהערך המירבי הוא 210 ₪, לא מתווסף לשכר ולכן לא מחויב במס, בתנאי שהשי ניתן לא יותר מפעם בשנה. סכום זה מתעדכן בכל שנה על פי תקנה 2(4) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב-1972 (להלן: "התקנות"). כל סכום העולה על 210 ₪ חייב במס כתוספת לשכר.

מהיבט המעביד - הוצאה על שי לעובד עקב אירוע אישי, מותר בניכוי בידי המעביד בכפוף למגבלת הסכום 210 ₪.

מתנות ללקוחות ולספקים:

מתנות ללקוחות ולספקים (בשל קשר עסקי) מוכרות כהוצאה בסכום שנתי שאינו עולה על 210 ש"ח לאדם לשנה או בסכום 15 דולר לאדם אחר אם המתנה ניתנה מחוץ לישראל.

כדי שההוצאה תהיה מוכרת יש להמציא מסמך בו ירשמו פרטי זיהוי של מקבל המתנה המקום בו ניתנה המתנה קשר שלו עם העסק ונסיבות מתן המתנה ,כמובן יש לצרף קבלה, חשבונית בקניית המתנה

מקבל המתנה אינו חייב במס בגינה ואילו הנותן יכול לרשום אותה כהוצאה.