נקודות זיכוי לתואר ראשון

נקודות זיכוי לתואר ראשון

( לפי סעיף 40 בפקודת מס הכנסה ):

נכון להיום : מי שסיים לימודיו בשנת 2014 ואילך זכאי לקבלת נקודת זיכוי אחת למשך שנה אחת בלבד מיום סיום הלימודים בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה , לפי בחירתו.

במקצועות המחייבים תקופת התמחות (כמו רפואה ,עריכת דין ,ראיית חשבון ), ניתן לבחור אם לנצל את ההטבה בזמן ההתמחות או לאחריה.

תעודות טכנולוגיות כמו הנדסאים , טכנאים, חשמלאי וכ, זכאים לחצי נקודת זיכוי ממס הכנסה בגין לימודי מקצוע, זכאי גם לנקודה אחת .

לגבי תואר שני ושלישי :

מי שסיים לימודים לתואר שני במוסד להשכלה גבוהה מוכר,

זכאי לחצי נקודת זיכוי בשנה שלאחר סיום הלימודים ,

תואר שלישי , סיים לימודים לתואר אקדמי : יהיה זכאי ל חצי נקודת זיכוי בנוסף לראשון באותה שנה או שנה אחריה