סוף השנה 2020 לעצמאי


עצמאי סוף השנה מגיע ...

עכשיו זה הזמן לבדוק מה המצב בעסק ... האם כל ההוצאות מופיעות בהנהלת חשבונות? האם הגשת רשיונות רכב וביטוחי רכב ..ארנונה ,חשמל במלואם .. וכו

ובנוסף ולבדוק האם הניתן להקטין את חוות המס על ידי הפקדה לקרן השתלמות ולקופות גמל.

1.לקיצבה קבלת הטבות מס להפקדה בהסדר פנסיוני מקסימום הפקדה 2,784 לחודש או 33,408 ש"ח בשנה

משנת 2017 כל העצמאיים חייבים להפקיד לקופת קיצבה את ההסבר תמצאו קיצבה לעצמאים

2. לקרן השתלמות הפקדה ל קרן השתלמות עד 4.5% מהכנסה חייבת . תקרת הפקדה לקרן השתלמות עומדת על 18,240 מעבר לסכום זה יחול מס בשיעור 25% על הרווח

למהר לשלם לביטוח לאומי את החובות (מקדמות ביטוח הלאומי שיש לשלם על ההכנסה החייבת)

הידעת ש 52 אחוז חוזר בדוח השנתי לשלם עד סוף שנה !!

הטבה תעדכן בשנת המס 2020 !

4. האם שילמת מספיק מקדמות למס הכנסה ?

5. שמירת המסמכים של הרכוש קבוע שנרכש השנה לדוח האישי.

6. לשמור ולהגיש לדוח את האישור של הפקדות לקופות גמל וקרן השתלמות 2020

7. בקש בתחילת השנה את האישור של ניכוי במקור 867 מהבנק במידה ויש ניירות ערך על השנה הקודמת .

לפני שתהיה לך הפתעה כל חצי שנה לפני הגשת הדוח עשה בדק בית בעסק

-זמן שווה כסף !!