עוסק פטור או לעוסק מורשה ?

עוסק פטור

העסקאות פטורות ממע"מ, העוסק הפטור אינו חייב בתשלום מע"מ על עסקאותיו ואין הוא מחייב את לקוחותיו במע"מ, אין הוא רשאי לקזז ולדרוש את מס התשומות ששולם על ידו זה הסטטוס רק לגבי מע"מ העוסק הפטור מדווח אחת לשנה על מחזור עסקאותיו לרשויות מע"מ.

לגבי מס הכנסה וביטוח לאומי העוסק הפטור אינו שונה מכל עסק אחר .

כאשר מחזור העסקאות של העוסק הפטור עולה על סכום התקרה הקבוע 99,893 ש"ח (בשנת 2021)

יהפוך לעוסק מורשה החייב בדיווח חודשי.

ישנם מקצועות בעלי מקצוע חופשי שלא יכולים להיות עוסק פטור שהם :

  • בעלי מקצוע חופשי כ: אדריכלים, מהנדסים, טכנאים, פסיכולוגים, עורכי דין, רואי חשבון, טוענים רבניים, מנהלי חשבונות וכ'.

  • רופאים, לרבות פסיכולוגים, רופאי שיניים, וטרינרים ופיזיותרפיסטים.

  • בעלי בית ספר לנהיגה.

  • סוחרי מקרקעין או מתווכים.

  • סוחרי רכב.

  • חברה בע"מ.

עוסק מורשה

עוסק מורשה חייב בגביית מס ערך מוסף (מע"מ) בגין עסקאותיו, ולאחר קיזוז מע"מ על תשומותיו ההפרש מועבר למע"מ ,(גם מע"מ רכוש קבוע בעסק )לאחר שנפתח לו תיק עוסק יחויב לדווח על הכנסותיו מדי חודש או מדי חודשיים.

עוסק מורשה חייב בניהול ספרים לפי מחזור עסקאותיו, ומס העובדים שהוא מעסיק.

ושוב יש עצמאיים שלא יכולים להיות עוסקים פטורים וחייבים לפתוח עוסק מורשה .

עכשיו נותר לפתוח את העסק להלן המדריך לפתיחת עסק