פנסיה לעצמאיים החוק מחייב 1.1.2017
החל מחודש ינואר 2017 על כל עצמאי להפקיד לקרן פנסיה לעצמאיים


אז איך זה יהיה ? ומה יצא לנו מיזה ?

כל עצמאי בן הגילאים 21 -60 יפקיד לקופת גמל לקיצבה לפי השיעורים הבאים :

על החלק ההכנסה החייבת שלא עולה על מחצית השכר הממוצע במשק

(נכון לשנת 2020- 5,275) ש"ח יפקיד 4.45% .

על חלק בההכנסה החייבת שעולה על המחצית השכר הממוצע במשק (5,275 ש"ח ) ולא עולה על השכר הממוצע במשק 10,551 ש"ח יפקיד 12.55%.

מכאן המסקנה של עצמאי שהכנסתו מעל השכר הממוצע במשק הפקדת המינימום : 896 ש"ח

היתרונות בהפקדת הפנסיה היא הקטנת דמי הביטוח הלאומי :

מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע -6,331 ש"ח יופקדו 2.87% במקום 6.72% .

מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע-6,331 יופקדו 12.83% במקום 11.23% .

עד להכנסה לפני מס 19,400 מדובר בהקטנת דמי ביטוח הלאומי ומעל הכנסה זו בהגדלה .

רשות המיסים תעביר למרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות עד ליום 31.12 בכל שנה , מידע לגבי העצמאיים שחלה עליהם חובת הפקדה לקופת גמל לקצבה ושהכנסתם מעל שכר המינמום(בשנת 2020 -5300 ש"ח ) ושלא הפקידו , בשנת המס הקודמת תשלומים לפי החוק לקופת הגמל לפנסיה - קיצבה .

עצמאי שלא הפקיד בשנה מסויימת את הפקדת המינמום ישלח לו התראה מרשות המיסים,

באם לא יפקיד תוך 90 יום את התשלומים לקיצבה יוטל עליו קנס בגובה 500 ש"ח .

הטבה דמי אבטלה :

מהסכום שהופקד לקופת הקיצבה בשנת המס , יוחס 1/3 למרכיב אבטלה לעצמאי ,מקסימום המשיכה

12,230 ש"ח (סך כולל הסכום הזה ,מכל הקופות שהפקיד העצמאי) .

ואז במידה ועצמאי סגר את העסק,יצא לפרישה , הלך לעבוד כשכיר יוכל למשוך את התשלום כדמי אבטלה

ללא מס .

נקודה נוספת -

עצמאי ,בחצי השנה הראשונה מפתיחת העסק לא חייב להפקיד לקיצבה ,

בנוסף עצמאי מעל גיל 55 אינו חייב להפקיד לקיצבה .