שכר מנימום ... עולה..החל מחודש אפריל 2015

שכירים שימו לב ..שכר המינימום עולה בשלוש פעימות עד 2017 למשך שנתיים

ב 1/4/2015 שכר המינמום עלה ל4,650 ש"ח לחודש( עד 43 שעות שבועיות) :

  • השכר לשעת עבודה לחודש אפריל 25 ש"ח לשעה .

  • שכר יומי ל-6 ימים בשבוע יעלה ל 186 ש"ח.

  • שכר יומי ל-5 ימים בשבוע יעלה ל-214.62 ש"ח.

טבלת שכר עדכנית באתר מס הכנסה .

החל מחודש אפריל 2015 קיימת העלאה מדורגת של שכר המינימום שתתפרש על פני שנתיים(1.1.2017)

  • פעימה ב 1/4/16 יהיה לפי הסכום הגבוה מ 47.5% מהשכר הממוצע במשק או 4,650 ש"ח.

  • השכר הממוצע -זהו מדד המחושב על ידי ביטוח לאומי בתחילת כל שנה לפי סעיף 1 לחוק ביטוח לאומי, השכר הממוצע במשק המחושב בחודש ינואר 2015 הינו 9,123 ש"ח לצורך קיצבה או שכר.

  • פעימה 1.07.16 יהיה לפי הסכום הגבוה 47.5% מהשכר הממוצע במשק או 4,825 ש"ח.

  • הפעימה 1.1.2017,לפנניהאחרונה - השכר יעלה ל 5,000 ש"ח ובדצמבר 2017 5,300 ש"ח.

מספר השעות למשרה מלאה הם 186 שעות לחודש ,חובה לשלם שכר מנימום כפי שנקבע בחוק

קטינים זכאים לשכר מנימים לנוער (עד 40 שעות שבועיות):

עד גיל 16 18.82 ₪

עד גיל 17 20.16 ₪

עד גיל 18 22.31 ₪

חניך 16.13 ₪

טיפ :

בנוסף מומלץ לעובדים שמקבלים שכר מנימום לבדוק זכאותם למענק עבודה ( מס הכנסה שלילי )

לבדיקת זכאות ...