תרומות - סעיף 46

זיכוי במס ניתן רק אם התרומה הייתה לעמותה המוכרת לפי סעיף 46, כגון: יד שרה, עמותת חיים למען ילדים חולי סרטן וכו').

לעמותות המוכרות לפי סעיף 46 מזכות בזיכוי מס (כמו יד שרה ,עמותת חיים למען ילדים חולי סרטן וכ"ו)

חישוב המס : סכום התרומה מ-190 ש"ח (ב2020) ועד הסכום המרבי לתרומה 9,350,000 ש"ח

או 30% מהכנסה החייבת, באותה השנה לפי הנמוך .

יש אפשרות לקבל את הזיכוי מהתרומה במסגרת המשכורת, באותה השנה (ע"י פניה למעביד).

אפשרות נוספת - בסוף שנה בהגשת הדוח השנתי (ניתן להגיש עד 3 שנים מיום מתן התרומה).

גובה הזיכוי 35% מסך התרומה .

אפשר לקרוא עוד באתר כל זכות תרומות לצורכי מס

לבדיקה עם העומתה זכאית לסעיף 46 ניתן לבדוק באתר מס הכנסה

"מידע על מוסדות לעניין תרומות "